W dzisiejszych czasach rzadko możemy być świadkiem wnoszenia współczesnego zamku. Spotykamy się z tym w miejscowości Łapalice ( 5 km na zachód od Kartuz), gdzie w latach 80. ubiegłego wieku gdański artysta rzeźbiarz, snycerz, a przede wszystkim stolarz, Piotr Kazimierczak, rozpoczął jego budowanie. W domu tym miała być pracownia rzeźbiarska artysty oraz galeria sztuki. Widać w nim elementy charakterystyczne dla architektury gotyku, baroku, renesansu. Mamy dachy w kształcie trumien. Wzniesionych zostało 12 wież symbolizujących 12 apostołów. Przygotowane są sklepienia z drewna. Planowany był basen i fontanna. Kilkadziesiąt pomieszczeń, wielka sala balowa, kaplica, a także sztuczne jeziorko przed pałacem. Jednak inwestycja ta przerosła możliwości właściciela i budowa została przerwana. Wzbudza jednak ona wielkie zainteresowanie turystów i mimo, że zwiedzanie zamku jest zabronione, to próbują oni wejść na teren ogrodzony wysokim murem i zobaczyć tą niezwykłą budowlę.


lapalice-zamek