wysokość latarni - 13,3 m
wysokość światła - 22 m n.p.m.
zasięg światła - ok. 30 km

Latarnia w Jastarni pierwotnie została wybudowana w 1938 roku. Jednak nie przetrwała wojny. Została wysadzona przez polskich saperów, aby utrudnić niemieckiej marynarce prowadzenie działań wojennych.  W 1950 roku została odbudowana. Ma kształt walca o wysokości 13 metrów. Obiekt nie jest udostępniony do zwiedzania.


latarnia-jastarnia