Każdy użytkownik zakładający konto w serwisie Pomorze Polskie (www.polskiepomorze.pl) zgadza się na obowiązujące zasady Polityki Prywatności.

1. Wszelkie informacje zgromadzone w serwisie na temat jego użytkowników nie są przekazywane, użyczane ani sprzedawane innym instytucjom lub osobom trzecim.

2. Zgromadzone dane będą przetwarzane przez firmę Fotografix Wojciech Konopka ( właściciel serwisu ) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego działania serwisu i przekazywania informacji osobom / podmiotom posiadającym w nim wpisy reklamowe.

3. Dane Osobowe
a. Użytkownik podczas korzystania z zasobów serwisu nie jest proszony ( nie ma obowiązku ) o podawanie jakichkolwiek danych osobowych.
b. Osoby / podmioty zakładające konto klienta w serwisie są zobowiązani do podania adresu e-mail, jest on niezbędny do wygenerowania loginu i hasła a następnie do logowania w panelu klienta.
c. Każdy z dodających ofertę swojego obiektu noclegowego ma prawo do otrzymania faktury na wpłaconą kwotę, w tym celu należy podać dane na kogo faktura ma być wystawiona: Imię Nazwisko / nazwa firmy; adres; NIP. Te dane nie są przechowywane w bazie serwisu ani w żaden sposób przetwarzane, służą tylko do celów księgowych. W/w dane przechowywane są w bazie oprogramowania księgowego zainstalowanego w komputerze firmowym, są zabezpieczene hasłem przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń finansowych wynikających z działania serwisu / firmy.

W związku z przetwarzaniem w/w Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

* żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
* żądania od sprostowania Państwa danych osobowych,
* żądania od usunięcia Państwa danych osobowych,
* żądania od ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
* przeniesienia Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.

4. Jawne Dane Osobowe - Wszelkie dane dotyczące reklamowanego obiektu mają charakter jawny, są widoczne dla wszystkich odwiedzających serwis i jako takie nie podlegają Polityce Prywatności. Serwis Pomorze Polskie nie ma możliwości ochrony tych danych przed innymi podmiotami, które mogą wykorzystać je do innych celów niż pierwotnie przeznaczone.

5. Komunikacja z użytkownikami serwisu - Serwis Pomorze Polskie ma prawo do wysyłania na adres e-mail podany podczas zakładania konta użytkownika wszelkich informacji dotyczących bieżącego działania portalu, między innymi są to wiadomości o chwilowych przerwach w działaniu serwisu, promocjach, zmianach w regulaminie i informacje dotyczące niektórych działań serwisów partnerskich: Warmia i Mazury - Informator Turystyczny ( infomazury.com.pl ); Baza Noclegowa ZANOCUJ ( www.zanocuj.eu ); Polskie Góry - Informator Turystyczny ( www.gorypolskie.eu ).

6. Pliki cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę a także przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów.
Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies.


Zespół Pomorze Polskie


Właścicielem i administratorem serwisu jest:
Fotografix - Wojciech Konopka
Al. Tysiąclecia 151 m. 417
03-740 Warszawa
NIP: 113-033-83-53

tel.: 505 892 371