& 1 Regulamin określa zasady korzystania z serwisu "Pomorze Polskie".

& 2 Serwis ma na celu jak najszerszą promocję walorów turystycznych Pomorza i Wybrzeża Bałtyku.

& 3 W "Bazie noclegów" umieszczane będą wpisy wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie Pomorza i Wybrzeża Bałtyku.

& 4 W "Bazie noclegów" nie będą umieszczane następujące wpisy:
a. wpisy które naruszają obowiązujące w Polsce prawo i dobre obyczaje
b. wpisy propagujące treści nazistowskie, antysemickie, pornograficzne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób

& 5 Wpis jest aktywowany przez właściciela obiektu podczas wypełniania formularza lub przez administratora jeżeli dodanie oferty zostało jemu powierzone - Administrator ma prawo do jego usunięcia jeżeli będzie naruszał &4 regulaminu.
a. Wpisy dokonywane są samodzielnie poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go do administratora ( o prawidłowym wysłaniu formularza dodający informowany jest e-mailem na adres podany w formularzu ).
b. można wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. link do strony internetowej obiektu i administrator doda za Państwa wpis do bazy bez żadnych dodatkowych opłat.
c. Zamówienie e-mailem dodania wpisu przez administratora serwisu oznacza pełną akceptację regulaminu i jest potwierdzeniem dokonania opłaty za wpis.
d. Dodający wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem ustawowego terminu na rezygnację.

& 6 Dodawanie wpisów do "Bazy noclegów" jest płatne wg. cennika, umieszczonego na stronach serwisu w zakładce cennik.
& 7 Wpis jest aktywny BEZTERMINOWO, czyli opłata za dodanie oferty wnoszona jest tylko raz, brak corocznych opłat abonamnetowych.
a. Wpis jest prezentowany jednocześnie w dwóch serwisach Pomorze Polskie i Baza Noclegowa ZANOCUJ.eu

& 8 Każdy dodający ma prawo do nielimitowanej edycji wpisów.

& 9 Dodający wpis poprzez wysłanie formularza akceptuje regulamin i oświadcza że dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.

& 10 Administrator / właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte we wpisach.

& 11 Płatności za dodaną ofertę należy dokonać w terminie 7 dni po otrzymaniu e-maila potwierdzającego akceptację wpisu przez administratora.

& 12 Administrator nie zwraca poniesionych kosztów w przypadku:
a. Rozwiązanie umowy [ wykasowania wpisu ] na życzenie dodającego.
b. Usunięcia wpisu z "Bazy Noclegów" w związku z naruszeniem przez dodającego wpis & 4 regulaminu w trakcie trwania okresu abonamentowego.

& 13 Administrator zobowiązuje się do utrzymywania wpisów przez cały okres abonamentowy , z wyłączeniem maksymalnie 3 dni w trakcie roku kalendarzowego, które mogą być przeznaczone na ewentualną modernizację lub przebudowę serwisu.

& 14 Reklamacji co do działania wpisu w "Bazie noclegów" można dokonać poprzez e-mail lub telefon do administratora [ dane na stronach serwisu ].

& 15 Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w części lub całości, zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania go na stronie serwisu, z wyłączeniem:
a. stary regulamin obowiązuje wszystkich którzy dokonali wpisów przed dniem opublikowania nowego regulaminu do końca ich okresu abonamentowego.

& 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Firma / podmiot / osoba dokonujący wpisu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych ( dotyczy danych widocznych we wpisach reklamowych ) w celu świadczenia wybranej usługi w serwisie "Pomorze Polskie" i do celów administracyjnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
Firma / podmiot / osoba dokonujący wpisu wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących bieżącego działania serwisu "Pomorze Polskie".


Właścicielem i administratorem serwisu jest:
Agencja Fotograficzna Fotografix - Wojciech Konopka
Al. Tysiąclecia 151 m. 417
03-740 Warszawa
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 505 892 371